IJZERLO

Klein op de kaart, groot in noaberschap

logo soos 

 SooS IJzerlo is in 1989 ontstaan vanuit "O. & O.", de bibliotheekcommissie.
(O & O staat voor Ontspanning & Ontwikkeling)
Af en toe kwam er een gastspreker waar de mensen naar kwamen luisteren.
Vanuit deze bijeenkomsten is eigenlijk de ouderensoos begonnen.
Van september tot en met juni komen de ouderen van IJzerlo
elke vierde donderdag van de maand bij elkaar in 't Dorpshuus.
Om half drie 's middags komt een groep van ca. dertig mannen en
vrouwen bijéén om te praten, spelletjes te doen, kortom: gezellig samen te zijn.
Ook wordt er aandacht besteed aan elkaars lief en leed.

Aan het eind van het seizoen wordt er een uitstapje georganiseerd wat standaard wordt 
afgesloten met het nuttigen van een pannenkoek.

De SooS is bedoeld voor 65-plussers, maar ook jongere mensen zijn van harte welkom!

Het ledengeld bedraagt € 20,00 per seizoen af te dragen tijdens de eerste bijeenkomst in september,
hiervan wordt o.a. gedeeltelijk het jaarlijkse uitje bekostigd.
Daarnaast € 3,00 per bezochte bijeenkomst om de consumpties van te betalen.

Soos 001

Archieffoto uit 2006