Zet op beginscherm

Werkgroepen

In 2009 besloot het bestuur van Ons Aller Belang (OAB), na uitgebreide voorlichting door de Vereniging Kleine Kernen, tot het opstellen van een DORPSPLAN voor onze buurtschap. Er werd een dorpswerkgroep geformeerd die de uitdagende opdracht kreeg om een toekomstvisie te ontwikkelen die op brede draagkracht van de inwoners mocht rekenen.

Aan die opdracht hebben de leden van de werkgroep gedurende een jaar met hart en ziel gewerkt met als resultaat een visie voor de toekomst van Ijzerlo voor de komende tien jaar. Hieruit voortvloeiend zijn er uitwerkgroepen gevormd. In 2019 resulterend in de volgende zeer actieve werkgroepen.

Elke werkgroep staat onder leiding van één van de OAB bestuursleden.
In totaal werken, naast de bestuursleden, nog ruim 40 personen vrijwillig mee in de diverse werkgroepen.